Välkommen till SnifferDogs Sweden!

Vi finns i Småland och har vår bas i närheten av Växjö. Kurser bedrivs i Vederslöv (ca 2 mil söder om Växjö) samt i Asa (ca 4 mil norr om Växjö).

Företaget arbetar med utbildning av specialsökhundar och är ett av ganska få företag som har kurser i specialsök som också arbetar med sökhundar proffessionellt. I dagsläget är två egna hundar tränade på att hitta granar som nyligen blivit angripna av granbarkborrar. Ytterligare en hund är under utbildning. Ständig utveckling pågår och hundarna kommer framöver att utbildas för att finna andra dofter.

SnifferDogs Sweden erbjuder kurser i Nose Work och Specialsök samt utbildning av sökhundsekipage där syftet är att dessa ekipage ska vara klara för operativt sök efter avslutad utbildning.

SnifferDogs Sweden erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ att söka efter angrepp av granbarkborre med hjälp av hund.

 

Forskning pågår...

I forskningsprojektet "Hund mot skogsskada" är jag är anställd som  försökstekniker på SLU i Alnarp. Projektet, som dels innebär att undersöka vilken specifik doft en viss skogsskada avger, dels att träna hundar att lokalisera denna doft, kommer att pågå till och med 2018.

Vi ligger också i startgroparna för nya projekt i samarbete med ett universitet i Prag samt ett företag i Österrike.

Effektivt sök med hund

Hundar söker både större områden och på kortare tid med hjälp av sitt luktsinne än vad människan klarar med synintryck. Och.. de hittar de nya angreppen även mitt inne i bestånden.
Läs mer om barkborrehundar.

 

2017 har Skogsstyrelsen beslutat att dra tillbaks de skärpta reglerna, som gäller för ett bekämpningsområde, i södra Sverige. I norra Sverige Sverige fortätter barkborrarna däremot att vara ett stort problem.

Bekämpningsområdet i norr berör delar av Västernorrland-, Jämtland- och Gävleborgslän. Skogsstyrelsen rapporterar om rekordstora fångster av barkborrar i sina övervakningsfällor och uppmanar alla skogsägare att hålla koll på sin granskog.

Länk till Skogsstyrelsens regler samt svärmningsövervakning.

 

Våra uppdrag 2013-2017

Tre år i rad (2013-2015) har vi varit ute på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköping och inventerat fastigheter runt ett naturreservat i Småland. 2014 var den totala arean av vårt sökområde ca 4000ha!

Skogsägarna som har skog som gränsar till, eller ligger nära, reservatet, har sedan stormarna Gudrun och Per drabbats hårt av barkborrarnas framfart, med stora ekonomiska förluster som följd, men vårt arbete har gett goda resultat. Skogsägarna har informerats om vad vi hittat och de har varit flitiga i att få bort de angripna träden i tid. Detta har bidragit till betydligt färre angrepp redan sommaren 2014, och 2015 har vi landat på ganska normala nivåer av angrepp. Därför var sökområdet för vår del ungefär hälften så stort 2015.

Även somrarna 2016 och 2017 har vi arbetat på uppdrag av Länsstyrelsen, men då i Västmanland och inventering av barkborreangrepp inne i  Hälleskogsbrännans naturreservat.

2016 sökte vi, på uppdrag SCA Skog, granar nyligen angripna av barkborrar under 4 veckor i Medelpads skogar.
2017 inventerade vi angrepp, på uppdrag av Holmen Skog, i Hälsingland.

Aktuellt

Vårens NW-kurser

Nu är vårens kurser i Nose Work planerade och tillgängliga för anmälan. Kurserna fylls fort, så säkra din plats redan idag!
Datum för Temakurser i Nose Work kommer inom kort.

Doftprov NW1 & NW2

I samarbete med SNWK hälsar SnifferDogs Sweden Er välkomna på

Officiellt Doftprov i NW1 och NW2 16/12.

Inventering av angrepp i Hälleskogsbrännan

Under vecka 24 och 25 har vi varit och inventerat angrepp av granbarkborre i naturreservatet Hälleskogsbrännan på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanland.

 

På plats på Elmia Wood

7-10 juni var vi på plats på Elmia Wood. Där både demonstrerade vi och berättade hur inventering av barkborreangrepp med hjälp av hund fungerar.
Intresset var stort. Speciellt från besökare internationella besökare. Vi tackar alla våra besökare för visat intresse :-)
Klicka här för länk till Elmias reportage om oss.

 

Demo i Tjeckien

CZU

Vecka 22 tillbringade vi på Czech University of Life Sciences Prague i Tjeckien. Där diskuterades nya forskningsprojekt och nyttan av att använda hund som hjälpmedel i bekämpningen mot angrepp. Vi demonstrerade oxå hur inventering av barkborreangrepp med hjälp av hund fungerar för forskare, skogsfolk och press.

Seminarie SLU Alnarp

Den 7/12 var jag inbjuden till Sydsvensk Skogsvetenskap på SLU i Alnarp för att berätta om vår forskning, utveckling och träning av barkborrehundar samt informera om vårt pågående forskningsprojekt :-)

SnifferDogs Sweden Training Center

Den 1 september flyttade vi in i en ny tränings/kurslokal. Lokalen, som är belägen i Vederslöv, Småland, är på 550 m2 och har sedan september fräshats upp och inretts med teorilokal samt olika miljöer för utbildning av specialsökhundar.
Fler miljöer och ny träningsutrustning för utbildning av sökmotiverade hundar är under uppbyggnad vintern 2016-2017.

 

Kontrakt med SCA

I mitten av juni skrev vi kontrakt med SCA. Under fyra veckor jobbade vi med att inventera förekomst av barkborrar i skogarna i Sveriges just nu värst drabbade län Medelpad.

 

Sök i reservatet Hälleskogsbrännan

Vecka 23 sökte vi angrepp av granbarkborre i Hälleskogs-brännans naturreservat på uppdrag av Länsstyrelsen. 

 

Stort Grattis till Daniel och Kolt

Stort Grattis till Daniel Jarhult och Lindjax Kolt som nu är ett av få certifierade sökekipage i världen.

 

SkogsMaskinDagarna i Karlskoga 3-4 juni

3-4 juni presenterade vi våra fyrbenta "skogs-maskiner" på Skogsmaskindagarna i Karlskoga.

Växtskyddskonferens i Ulltuna nov 2015

10-11 nov hölls en Växtskydds-konferens i Ulltuna arrangerad av SLU och jorsbruksverket.
SnifferDogs Sweden var inbjuden talare och berättade om både de redan existerande, och kosnadseffektiva, barkborrehundarna samt pågående forskningsprojekt.

Fortbildning i USA

Under tre veckor i september fortbildade jag mig på Detection Dog Trainers Course på Alpha K-9 Training Center i Jackson, MS, USA för att bli en ännu bättre sökhundstränare. Lärorikt och roligt med en ny vinkling på hundträning.

Uppmärksammat

Det tog sex år, men nu har barkborrehundarna blivit en riksnyhet :-D
Se klippet på Nyhetsmorgon

Klipp från Nyhetsmorgon 150709 Klipp från Nyhetsmorgon 150709