Kurstid

Utbildningen är 9 månader lång med en kurshelg per månad (totalt 160 timmar). Däremellan ansvarar kursdeltagarna för sin egen träning på de hemläxor som ges.

Utbildingsplan Operativ GBBhund

Kursens mål är att ni som ekipage, efter klarat certifieringsprov, ska ha den kunskap som krävs för operativa sök.
Läs mer om utbildningsplanen.

Kursdatum för kursen okt 2021 - juni 2022

Vederslöv, Småland
16-17 oktober
13-14 november
11-12 december
22-23 januari
19-20 februari

Asa, Småland
19-20 mars
17-18 april
12-15 maj
3-6 juni

OBS!
Kursupplägget är något flexibelt!

Har du långt att resa går det bra att ha färre kurstillfällen med fler dagar per tillfälle. Ta kontakt så skräddarsyr vi ett kursupplägg som passar även långväga kursdeltagare.

Anmälan till kurs

Kurskostnad

45.000kr  Förare och en hund (inkl. moms, dofter och ett certifieringsprov)

Extra hund
15.000kr (inkl. moms)

Extra hundförare/åhörare
35.000kr (inkl. moms)

DELBETANING

Human Konto – Ett kostnads- fritt kreditlöfte med möjlighet till delbetalning utan ränta!
I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar. Du kan t.ex. låna räntefritt till din och din hunds utbildning i specialsök och dela upp din betalning i upp till 12 månader.
Låna räntefritt till din och din hunds utbildning

Certifieringsprov

Nivå 3:  4.000 kr (inkl. moms)
Nivå 2:  3.000 kr (inkl. moms)
Nivå 1:   2.000 kr (inkl. moms)

Funktionskontroll

2.000 kr (inkl. moms)

Granbarkborrehund

En granbarkborrehund är en hund som tränats att detektera och lokalisera olika feromonkomponenter som ingår i granbarkborrarnas doftkommunikation för att samordna en attack på en gran.

Då sökekipaget även består av en förare som ska leda arbetet och ge sin hund förutsättningar att lyckas med sin uppgift är det därför viktigt att hundföraren har god kunskap om hur granbarkborren fungerar och hur man lägger upp en bra sökstrategi.

Utbildningen är både praktisk och teoretisk. Inlärningen av olika dofter är den lilla och enkla biten i utbildningen. Vi lämnar inlärningsplattformen så fort hundarna lärt sig de fyra olika dofterna och flyttar träningen till olika miljöer (både inomhus och utomhus) för att istället jobba på det som tar mest tid att träna in; att öka värdet på doften och bygga upp ekipagens sökteknik och arbetsmotivation.

Sök efter angrepp av granbarkborre skiljer sig ganska väsentligt från de flesta andra specialsök. De flesta doftsökande hundar (vägglöss, narkotika, sprängmedel mm) söker på en begränsad yta. Vi söker på väldigt stora ytor där vi aldrig vet hur många gömmor/angrepp det finns att hitta. Det kan vara allt från inget alls till ett hundratal på ett enda sök.

Hundförarna kommer under utbildningen att få lära sig allt som är värt att veta om granbarkborrar, hur man känner igen angripna granar, "sök-och-plock"-metoden, hantering av karta och gps, och hur man lägger upp en effektiv sökstrategi baserat på väder och vind. Hundens förutsättningar att lyckas beror till mycket stor del på hundförarens kunskap och skicklighet.

Målet är att ekipagen ska vara så väl förberedda som det bara är möjligt inför uppgiften att söka efter angrepp av granbarkborrar. Kursen avslutas därför med ominlärning/träning på verkliga angrepp för hundarnas del och för förarnas del blir det praktisk teori där vi kikar närmare på verkliga angrepp, hur man läser skog och blir en riktigt duktig och effektiv  barkborrehundsförare.

Läs mer om vad som krävs av hund och förare (för att bli ett operativt sökekiege) under kravspecifikation och certifiering (prövningsordning).

För skogsägaren som vill anlita en specialutbildad sökhund är det viktigt att veta att både hunden och föraren vet vad de gör och att de är precis så duktiga som de utger sig för att vara. Alla granbarkborrehundsekipage ska därför kvalitetssäkras inför varje säsong. Denna test fungerar också som en årlig funktionskontroll.

Certifieringsprovet består av ett teoretiskt prov i barkborrekunskap för hundförarna. Dessutom ska både hund och förare genomföra ett praktiskt prov. Från och med 2014 genomförs detta på verkliga angrepp för att på ett bättre sätt motsvara ett verkligt uppdrag. Både hundens skicklighet att lokalisera angrepp samt förarens skicklighet att läsa skog och bedöma ett angrepp sätts på prov och bedöms. 

INSTRUKTÖR är Annette Johansson som, i två forskningsprojekt i samarbete med SLU 2010-2012, tagit fram och vidareutvecklat barkborrehunden. Annette har över 10 års erfarenhet av sök med barkborrehund och har sedan 2012 arbetat professionellt med barkborrehundar på uppdrag av privata skogsägare, olika skopgsbolag samt Länsstyrelser i flera län. 

Hurricane Hiro Hurricane Hiro Hurricane Hiro Hurricane Hiro Hurricane Hiro Borrarna bor under barken.

Förutsättningar

För att starta denna kurs bör din hund vara minst 18 månader gammal. Detta för att hunden ska vara färdigväxt i kropp och (någorlunda) i huvud. Då vet du också förhoppningsvis att hunden fysiskt kommer klara den tuffa påfrestningen i skogsarbetet. Doftinlärning i sig är inget probelm att lära en valp. Det är den lätta biten.

Har du en valp/unghund som är tänkt att bli granbarkborrehund när den blir stor kan du starta din hunds utbildning redan som ung genom att gå den Förberedande Unghundsutbild-ningen.

I övrigt krävs inga förkunskaper (förutom vardagslydnad) då vi jobbar individuellt utifrån varje hunds förutsättningar, men både förare och hund måste vara i bra fysisk form, vara terränggående och ha en stor portion arbetslust. Ett operativt sökhundsekipage som ska leta efter träd som angripits av granbarkborrar ska orka jobba i skogen (och det i tuff ofta kuperad terräng, över stock och sten, över glödheta kalhyggen, genom sumpmarker, över och under vindfällor, i många timmar med bibehållen motivation).

Att söka efter granar som nyligen angripits av granbarkborrar är en krävande uppgift för både förare och hund. För att lyckas som operativt sökekipage krävs därför ett riktigt bra samarbete mellan förare och hund. Du och din hund måste vara ett team som gillar att jobba tillsammans. Ni måste också båda vara uthålliga och ha en hög arbetsmotivation. 
För den som vill utbilda sin hund att söka i egen skog ställer vi inte lika höga krav på fysik och uthållighet.

Att tänka på; en barkborrehund ska kunna jobba lös i skogen under förbudstid - den får absolut inte jaga vilt och måste komma på inkallning.