Specialsök Grundkurs

Kursen är en helgkurs om 15 timmar.
Lö-Sö kl 09-17.

Kursen hålls i Vederslöv, Småland.

Kurskostnad

2.700kr (inkl. moms)

Kursdatum vår 2022

SRK 2202
Lö-Sö  26-27 februari  kl 09-17

Anmälan till kurs

Grundkurs Specialsök - Röd Kong

Det här är kursen du ska gå om du vill ligga i startgropen för kommande SBK-tävlingar i specialsök.

SBK har ett utkast/förslag till eventuella regler som kan komma att gälla vid tävling, men det är fortfarande ett arbete som pågår;
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/specialsok/regelforslag/

En redan inlärd markering (= sätt att visa att den hittat doften den letar efter) är bra att ha. Denna grund lägger vi i Markeringskursen. Utan en tydlig markering har inte hunden verktygen att visa vad den hittar, därför är markringskursen en bra inkörsport innan vi börjar söka. 

Vi jobbar med hundens nyfikenhet, förarens belöningsteknik och stegringsplaner för att få hundarna att bli supermotiverade att söka efter doften som ger belöning. 
Röd Kong är den etikett/måldoft vi jobbar med.

Under kursen kommer vi att gå igenom de tävlingsregler och sökmoment som finns som förslag. Vi kommer introducera sök inom föreslagna områden, höjder och djup som kommer förekomma i klass 1; 
Sök i byggnad, terräng, gods, och fordon upp till 1 meters höjd och 30 cm djup.

Specialsök som officiell sport kommer troligen starta 2022.
Revidering av föreslagna regler kan såklart komma.

Förutsättningar

Denna kurs riktar sig främst till dig som har en hund med redan inlärd markering och mest till de som har ambitionen att tävla i specialsök i SBK:s regi.
All träning anpassas efter individernas/ekipagens förutsättningar och färdigheter.

Kursen är öppen för hundar i alla åldrar. Önskvärt är att hunden redan har en inlärd markering för fynd av inlärd doft (oavsett vilken tidigare inlärd doft är).