Granbarkborresök med hund

Genom att lokalisera nyangripna granar snabbt och få bort dessa träd kan man förhindra nya angrepp. Dessutom kan Du som skogsägare fortfarande få ut det fulla värdet av trädet då granbarkborrarna inte hunnit förstöra veden med den blånadssvamp de för med sig. Du sparar både tid och pengar.

Höga nivåer av granbarkborrar
Det finns väldigt många träd i skogen och det är svårt att se om en gran  nyligen blivit angripen av granbarkborrar. I södra Sverige har man i år återinfört de skärpta reglerna som gäller inom utlysta bekämpningsområden. I norra Sverige är det fortsatt skärpta regler. Sommaren 2018 var extremt varm, torr och lång i hela Sverige. Skogsbränder och avverkningsförbud pga brandrisk gjorde saken ännu värre. Granbarkborrarna hade, till skillnad från de flesta andra, en alldeles perfekt sommar 2018. Skogsstyrelsen bedömer att 2018 års skador av granbarkborrar är minst lika stora som efter stormarna Gudrun (2005) och Per (2007) då det i södra Sverige blev ett riktigt utbrott av barkborrar.

Effektivt sök
Istället för att lägga en massa tid på att gå från träd till träd och leta millimeterstora borrhål i barken eller brunt borrmjöl runt stambasen kan utbildade hundar snabbt sondera terrängen och med hjälp av luktsinnet hitta de angripna granarna.

Kvalitetssäkrade sökekipge
Tänker du anlita ett hundekipage för att söka igenom din skog? Ta reda på om ekipaget är kvalitetssäkrat genom kvalitetssäkringsprov på verkiga angrepp i produktionsskog. Då vet du vad du kan förvänta dig för resultat. Ett ocertifierat ekipage är ett oseriöst ekipage. Det räcker inte med att hunden kan känna igen doften av granbarkborre (det kan vilken hund som helst lära sig) -  hundföraren måste vara också vara duktig på att läsa skog, kunna bedöma det lokaliserade angreppet (är det ett eller tio träd?), kunna sklija på angrepp av olika barkborrar och att lägga upp en effektiv sökstrategi för att bli ett kostnadseffektivt sökekipage.

Camilla Lundgren och Nocka. Alingsås. Camilla Lundgren och Nocka. Alingsås.

Så jobbar vi

När vi hittat en nyangripen gran märker vi alltid ut positionen med GPS koordinater. Vi märker också granen med snitsel eller sprayfärg om så önskas.

Efter genomfört uppdrag får Du en sökrapport med koordinaterna utmärkta i en fil som du kan öppna med Google Maps för att Du som skogsägare lätt ska kunna hitta det när det är dags att ta ner trädet och frakta bort det.

Kontakta oss för mer info

Tobias Kronberg med Laisa. Skövde. Tobias Kronberg med Laisa. Skövde.
André Torstensson med Blixtra. Kalmar. André Torstensson med Blixtra. Kalmar. André Torstensson med Blixtra. Kalmar. André Torstensson med Blixtra. Kalmar. André Torstensson med Blixtra. Kalmar. André Torstensson & Blixtra. Kalmar.
Stina med Elvis Stina Zetterlind & Elvis. Säffle.

Effektivitet

Vi söker 5-10ha/timme
Hur snabbt det går beror på hur tuff terrängen är, väder och vind samt hur mycket angrepp det finns. Finns det mycket angrepp i området går det såklart långsammare.
Är det få angrepp i sökområdet scannar vi snabbt av området.

Allra bäst tidpunkt att söka efter nyangripna granar är 1-2 veckor efter angrepp. Angrepp sker vid vårsvärmningen (första varma dagarna med upp emot 20 grader ett par dagar i rad), när föräldradjuren lämnar de attackerade träden för att lägga en syskonkull i annat träd (ca 4-5 veckor efter svärmining) samt när den nya generationen är klar och lämnar träden (ca 8-10 veckor efter svärmning). Denna procedur upprepas under sommaren så länge som det är varmt. Så väldigt enkelt kan man säga att nya angrepp sker ungefär med en månads mellanrum hela sommaren.
Ingen andra gemensam stor svärmning brukar förekomma då utvecklingen av nya borrar sker olika fort i olika områden beroende av temperatur. Det kan vara ganska stora avvikelser lokalt.

Kan man lokalisera angreppen, ta ner och få ut dessa träd ur skogen innan föräldradjuren lämnar trädet kan man förhindra vidare spridning genom att man får med sig både föräldradjur och ägg/larver ut ur skogen. Om man lokaliserar och får bort angripna träd inom 6-8 veckor efter angrepp förhindrar man att den nya generationen barkborrar angriper nya träd.  

Referenser

Ylva Norén, Länsstyrelsen Västmanlands län

Kjell Mohlin, Länsstyrelsen Jönköpings län

Anton Holmström, Skogskonsulent Skogsstyrelsen

Gunnar Isacsson, Insektsexpert Skogsstyrelsen