Granbarkborresök med hund

Genom att lokalisera nyangripna granar snabbt och få bort dessa träd kan man förhindra nya angrepp. Dessutom kan Du som skogsägare fortfarande få ut det fulla värdet av trädet då granbarkborrarna inte hunnit förstöra veden med den blånadssvamp de för med sig. Du sparar både tid och pengar.

Sök & Plock
Det finns väldigt många träd i skogen och det är svårt att se om en gran  nyligen blivit angripen av granbarkborrar. I södra Sverige har man i år hävt de skärpta reglerna som gäller inom utlysta bekämpningsområden, men i norra Sverige är det fortsatt skärpta regler. Rekordfångster av barkborrar i övervakningsfällor i norr gör att även 2017 blir ett år med många angrepp av granbarkborrar. 
Även i söder har barkborrarna ökat 2017 då de fick en "drömstart" med väldigt torra förhållanden samt höga temperaturer både i september 2016 samt i maj 2017.

Effektivt sök
Istället för att lägga en massa tid på att gå från träd till träd och leta millimeterstora borrhål i barken eller brunt borrmjöl runt stambasen kan utbildade hundar snabbt sondera terrängen och med hjälp av luktsinnet hitta de angripna granarna.

Certifierade ekipge
Tänker du anlita ett hundekipage för att söka igenom din skog? Ta reda på om ekipaget är kvalitetssäkrat genom certifieringsprov. Då vet du vad du kan förvänta dig för resultat. Ett ocertifierat ekipage är ett oseriöst ekipage. Det räcker inte med att hunden kan lokalisera doften av granbarkborre -  hundföraren måste vara också vara duktig på att läsa skog, kunna bedöma det lokaliserade angreppet (är det ett eller tio träd?) och att lägga upp en effektiv sökstrategi för att bli ett kostnadseffektivt sökekipage.

Tomas, Virra & Esme Tomas, Virra & Esme Tomas Gustafsson med Virra & Esme

Så jobbar vi

När vi hittat en nyangripen gran märker vi alltid ut positionen med GPS koordinater. Vi märker också granen med snitsel eller sprayfärg om så önskas.

Efter genomfört uppdrag får Du en sökrapport med koordinaterna i siffror och utmärkta på en karta för att Du som skogsägare lätt ska kunna hitta det när det är dags att ta ner trädet och frakta bort det.

Exempel på sökrapport

Kontakta oss för mer info

 

Daniel och Kolt Daniel och Kolt Daniel Jarhult med Lindjax Kolt

Pris & Tid

Vi tar 900kr/timme plus moms och resa.

Vi söker up till 10ha/timme
Hur snabbt det går beror på hur tuff terrängen är, väder och vind samt hur mycket angrepp det finns. Finns det mycket angrepp i området går det såklart långsammare. Ska de angripna träden tar det ytterligare tid.
Är det få angrepp i sökområdet scannar vi snabbt av området då vi slipper lägga tid på att gå och titta på varje misstänkt träd.

Allra bäst tidpunkt att söka efter nyangripna granar är 1-2 veckor efter vårsvärmningen. Kan man lokalisera angreppen, ta ner och få ut dessa träd ur skogen innan föräldradjuren lämnar trädet kan man förhindra vidare spridning genom att man får med sig både föräldradjur och ägg/larver ut ur skogen.

Om man lokaliserar och får bort angripna träd inom 6-8 veckor efter angrepp förhndrar man att den nya generationen barkborrar angriper nya träd.  

Granbarkborrarna i södra Sverige övervintrar ofta under barken på det angripna trädet, därför kan man söka efter angrepp så länge det är varmt och behagligt för barkborrarna. Genom att få bort de sena angreppen ur skogen kan man förhindra nya angrepp nästa år.

Referenser

Ylva Norén, Länsstyrelsen Västmanlands län

Kjell Mohlin, Länsstyrelsen Jönköpings län

Anton Holmström, Skogskonsulent Skogsstyrelsen

Gunnar Isacsson, Insektsexpert Skogsstyrelsen