Hund mot Granbarkborre: Vidareutveckling, utbildning och kvalitetssäkring

November 2011 - Februari 2013

Projektet finansierades av Södra Skogsägarnas Stiftelse för forskning, utbildning och utveckling. Syftet med projektet var att under våren 2012 utbilda nya sökhundsekipage som skulle delta i en större studie där vi i fälförsök noggrannare granskade hur väder, vind och temperatur påverkar hundars förmåga att lokalisera angrepp av granbarkborre och på hur långt avstånd hundarna klarar att detektera doften av granbarkborrarnas feromoner. Vi undersökte samtidigt hur effektiva hundekipagen var jämfört med sök och plock av människa utan hund vad gäller tidsåtgång och funna angrepp.

I projektet ingick att ta fram utbildningsmaterial för blivande sökhundsekipage. Gunnar Isacsson, insektsexpert på Skogsstyrelsen, bistod med en gedigen kunskap om granbarkborrar och "sök-och-plock"-metoden. I samarbete med Scandinavian Working Dog Institute tog vi fram kravprofil, prövningsordning och certifieringsunderlag för att genom certifieringsprov kunna kvalitetssäkra ekipagen genom att fastställa kunskapsnivån hos de utbildade ekipagen.

För att öka kunskapen och skapa förutsättningar att träna och testa hundar verklighetstroget kommer mätning och beräkning av doftavgivning från granbarkborrar och träningsdispensrar att göras av professor Fredrik Schlyter och professor Göran Birgersson på SLU i Alnarp med målsättning att utveckla nya träningsdispensrar.

Hundförarna fick under utbildningen lära sig allt som är värt att veta om granbarkborrar, "sök-och-plock"-metoden, hur man läser en skogsbruksplan och hur man lägger upp en effektiv sökstrategi. Hundens förutsättningar att lyckas beror till mycket stor del på hundförarens kunskap och skicklighet.

I januari 2012 startade de blivande granbarkborrehundarna och deras förare, från Skåne i söder till Ångermanland i norr, sin utbildning. De ekipage som fullföjde kursen (8 st av 18) deltog sedan i fältförsöksstudier under sommaren 2012.

GPS-kunskap GPS-kunskap GPS-kunskap GPS-kunskap GPS-kunskap Deltagarna i projektet hade större problem med gps-träningen än hundträningen.
Barkborrekunskap Barkborrekunskap Barkborrekunskap Barkborrekunskap Barkborrekunskap När första granbarkborrarna började angripa vindfällda träd fick många av deltagarna se en barkborre för första gången.