Kurstid

Utbildningen är 8 månader lång med en kurshelg per månad (totalt 160 timmar). Däremellan ansvarar kursdeltagarna för sin egen träning på de hemläxor som ges.

Utbildingsplan Operativ GBBhund

Kursens mål är att ni som ekipage, efter klarat certifieringsprov, ska ha den kunskap som krävs för operativa sök.
Läs mer om utbildningsplanen.

Kursdatum för kursen

Oktober 2024 - Juni 2025

GBB 2410                    

Ingelstad, Småland
12-13 oktober
9-10 november
7-8 december
11-12 januari
8-9 februari

Asa, Småland
8-9 mars
5-6 april
1-4  maj                (4 dagar)
29 maj - 1 juni    (4 dagar)

Anmälan till kurs

Kurskostnad

55.000kr  Förare och en hund 
(inkl. moms, dofter och utbildningspärm)

Kost och logi vid kurstillfällena tillkommer.

Extra hund
20.000kr (inkl. moms)

Extra hundförare/åhörare
40.000kr (inkl. moms)

DELBETANING

Human Konto – Ett kostnads- fritt kreditlöfte med möjlighet till delbetalning utan ränta!
I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar. Du kan t.ex. låna räntefritt till din och din hunds utbildning i specialsök och dela upp din betalning i upp till 12 månader.
Låna räntefritt till din och din hunds utbildning

Kvalitetssäkringsprov

Nivå 3:  4.000 kr (inkl. moms)
Nivå 2:  3.000 kr (inkl. moms)
Nivå 1:   2.000 kr (inkl. moms)

Årlig Funktionskontroll

Alla nivåer: 2.500 kr (inkl moms)

Granbarkborrehund

En granbarkborrehund är en hund som tränats att detektera och lokalisera olika feromonkomponenter som ingår i granbarkborrarnas doftkommunikation för att samordna en attack på en gran.

Då sökekipaget även består av en förare som ska leda arbetet och ge sin hund förutsättningar att lyckas med sin uppgift är det därför viktigt att hundföraren har god kunskap om hur granbarkborren fungerar och hur man lägger upp en bra sökstrategi.

Det här är den ENDA utbildningen som ger dig den dubbel(trippel) kompetens som krävs (hund, barkborrar och skog) för att bli ett seriöst och kompetent professionellt sökekipage som kan både lokalisera svårhittade nyangripna granar, bedöma angreppets storlek samt råda uppdragsgivaren om åtgärder. 

Utbildningen är både praktisk och teoretisk. Inlärningen av olika dofter är den lilla och enkla biten i utbildningen. Vi lämnar inlärningsplattformen så fort hundarna lärt sig de fyra olika dofterna och flyttar träningen till olika miljöer (både inomhus och utomhus) för att istället jobba på det som tar mest tid att träna in; att öka värdet på doften och bygga upp ekipagens sökteknik och arbetsmotivation.

Sök efter angrepp av granbarkborre skiljer sig ganska väsentligt från de flesta andra specialsök. De flesta doftsökande hundar (vägglöss, narkotika, sprängmedel mm) söker på en begränsad yta. Vi söker på väldigt stora ytor där vi aldrig vet hur många gömmor/angrepp det finns att hitta. Det kan vara allt från inget alls till ett hundratal på ett enda sök.

Hundförarna kommer under utbildningen att få lära sig allt som är värt att veta om granbarkborrar, hur man känner igen angripna granar, olika bekämoningsmetoder, hantering av karta och gps, och hur man lägger upp en effektiv sökstrategi baserat på väder och vind. Hundens förutsättningar att lyckas beror till mycket stor del på hundförarens kunskap och skicklighet.

Målet är att ekipagen ska vara så väl förberedda som det bara är möjligt inför uppgiften att söka efter angrepp av granbarkborrar. Kursen avslutas därför med ominlärning/träning på verkliga angrepp för hundarnas del och för förarnas del blir det praktisk teori där vi kikar närmare på verkliga angrepp, hur man läser skog och blir en riktigt duktig och effektiv  barkborrehundsförare.

Läs mer om vad som krävs av hund och förare (för att bli ett operativt sökekiege) under kravspecifikation och prövningsordning.

För skogsägaren som vill anlita en specialutbildad sökhund är det viktigt att veta att både hunden och föraren vet vad de gör och att de är precis så duktiga som de utger sig för att vara. Alla granbarkborrehundsekipage ska därför kvalitetssäkras inför varje säsong. Denna test fungerar också som en årlig funktionskontroll.

Kvalitetssäkringsprovet, som sökekipaget ska genomföra med godkänt resultat innan de är redo att ge sig ut och åta sig sökuppdrag, består av ett teoretiskt och ett praktiskt prov.
Hundförarna testas i barkborrekunskap på det teoretiska provet. Sökekipaget (hund OCH förare) testas i ett praktiskt prov på verkliga angrepp i produktionsskog som motsvarar ett verkligt sökuppdrag. Både hundens skicklighet att detektera, följa och lokalisera verkliga angrepp samt förarens skicklighet att läsa skog, känna igen och bedöma verkliga angrepp sätts på prov och bedöms. 

INSTRUKTÖR är Annette Johansson som, i två forskningsprojekt i samarbete med SLU 2010-2012, tagit fram och vidareutvecklat granbarkborrehunden. Annette har över 10 års erfarenhet av sök med barkborrehund och har sedan 2012 arbetat professionellt med barkborrehundar på uppdrag av privata skogsägare, olika skogsbolag samt Länsstyrelser i flera län. 
Annette jobbar sedan 2023 även med hundar som söker sprängämnen.
Externa föreläsare anlitas bl.a. i  "belöningsutveckling" (hundvetare) "hållbar hund/massage/stretching" (hundfysioterapeut) samt "första hjälpen hund" (veterinär). 

Hurricane Hiro Hurricane Hiro Hurricane Hiro Hurricane Hiro Hurricane Hiro Borrarna bor under barken.

Förutsättningar

För att starta denna kurs bör din hund vara mist 12 månader, gärna uppemot 18 månader gammal. Detta för att hunden ska vara färdigväxt i kropp och (någorlunda) i huvud. Då vet du också förhoppningsvis att hunden fysiskt kommer klara den tuffa påfrestningen i skogsarbetet. Doftinlärning i sig är inget probelm att lära en valp. Det är den lätta biten.

Har du en valp/unghund som är tänkt att bli granbarkborrehund när den blir stor kan du starta din hunds utbildning redan som ung genom att gå den Förberedande Unghundsutbild-ningen. Denna utbildning fungerar också som ett läplighetstest där du och din hund har möjligheten att testa om detta är något för er. 

I övrigt krävs inga förkunskaper (förutom vardagslydnad) då vi jobbar individuellt utifrån varje hunds förutsättningar, men både förare och hund måste vara i bra fysisk form, vara terränggående och ha en stor portion arbetslust. Ett operativt sökhundsekipage som ska leta efter träd som angripits av granbarkborrar ska orka jobba i skogen (och det i tuff ofta kuperad terräng, över stock och sten, över glödheta kalhyggen, genom sumpmarker, över och under vindfällor, i många timmar med bibehållen motivation).

Att söka efter granar som nyligen angripits av granbarkborrar är en krävande uppgift för både förare och hund. För att lyckas som operativt sökekipage krävs därför ett riktigt bra samarbete mellan förare och hund. Du och din hund måste vara ett team som gillar att jobba tillsammans. Ni måste också båda vara uthålliga och ha en hög arbetsmotivation. Och... hunden måste vilja jobba för en belöning från föraren.
För den som vill utbilda sin hund att söka i egen skog ställer vi inte lika höga krav på fysik och uthållighet.

Att tänka på; en barkborrehund ska kunna jobba lös i skogen under förbudstid - den får absolut inte jaga vilt och MÅSTE komma på inkallning.