Änglahunden Meja

TJH SBCH Trebökens Bustroll

Meja var min schäfertjej född sommaren 2000. Hon blev Brukschampion i spår, godkänd i elitklass sök och utbildad Räddningshund. 2006 gjorde hon sin sista tävling. Det var i SM för Räddningshundar och med en dålig höft kämpade hon sig till en finfin åttonde plats i mästerskapet. 2007 fick hon en höftledsprotes och blev därmed per automatik klassad som dopad och fick varken längre tävla eller tjänstgöra som räddningshund.

Meja gillade att jobba och 2008 skolade vi därför om oss och gick tillsammans en 1-årig specialsöksutbildning på HundCampus i Hällefors. Där lärde sig Meja konsten att skilja ut en speciell doft från alla andra.

Meja blev, så vitt vi vet, världens första barkborrehund och har deltagit i utvecklingen av barkborrehunden. Hon jobbade som barkborrehund från 2010 fram till 2013.

2014 blev hennes sista sommar. Trots att kroppen började säga ifrån höll hon både humöret och viljan att arbeta på topp in i det sista. Den 6 nov 2014 fick hon somna in omgiven av hela flocken och en massa kärlek. 

Meja är tjejen som allt startade med. Tjejen som visade att ingenting är omöjligt! Och tjejen som gjorde det möjligt. Utan henne hade JAG inte varit där jag är idag...
Det är tomt o tyst utan min Mejsabusan, men hon har för evigt en stor plats i mitt hjärta. Älskad massor, saknad massor och för evigt i mitt hjärta. RIP älskade Meja.

Aska

Farbax Alaska

Aska är en malinoistjej från Göteborg född våren 2008. Hon kom till mig vid nio månaders ålder som fodertik och tanken var att hon skulle ha ett par kullar valpar. Tyvärr blev det inget med det. En parning gick snett och slutade med livmoder-inflammation, så nu är Aska kastrerad. 

Aska påbörjade sin utbildning att leta efter granbarkborrar 2010. Hon är Mejas efterträdare och har, efter en lång mognadsfas, nu äntligen kommit till insikt om vad som är viktigt här i livet; att hitta träd angripna av granbarkborrar :)

Aska har deltagit i våra forsknings-projekt sedan 2010 och jobbat som barkborrehund sedan 2012. Hon har bland annat arbetat med inventering av angrepp av granbarkborre, på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköping, på fastigheter som gränsar till naturreservat i Gnosjö kommun 2013, 2014 och 2015.

Sommaren 2016 sökte hon efter barkborreangripna granar inne i det brännskadade naturreservatet Hälleskogsbrännan utanför Sala på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanland. Efter det fortsatte arbetet med sökuppdrag åt SCA Skog i Medelpad.

Hiro

TJH P Blacknecks A'Hiro

Hiro är en fd polishund 3, född våren 2006, som pga av en skada blivit arbetslös. Från början visste man inte om han skulle bli helt återställd, men skadan är nu helt läkt och Hiro är i toppform igen.

Hiro kom till som mig sommaren 2012 och tillbringade resterande del av året till att flocka in sig med resten av hundarna. I januari 2013 påbörjade han sitt karriärsbyte från polishund (spår, personsök och narkotikasök) till granbarkborrehund.

Hiro jobbar nu som barkborresökhund och har bland annat arbetat med inventering av angrepp av granbarkborre, på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköping, på fastigheter som gränsar till naturreservat i Gnosjö kommun 2013, 2014 och 2015.

Sommaren 2016 sökte han efter barkborreangripna granar inne i det brännskadade naturreservatet Hälleskogsbrännan utanför Sala på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanland. Efter det fortsatte arbetet med sökuppdrag åt SCA Skog i Medelpad.

Då Hiro levt ett väldigt aktivt och fysiskt påfrestande liv börjar det ta på krafterna med slitsamt barkborresök för den åldrande herrn. Han kommer därför att växla ner och bli en av de hundar som kommer ingå i pågående forskningsprojekt och lära sig nya dofter att söka efter som inte kräver samma fysik och uthållighet.

Sota

Sota

Sota är en schäfer-malionois-mix (pappa malinois och mamma schäfer) född hösten 2013. Hon flyttade in hos mig julen 2015 och startar sin utbildning till specialsökshund våren 2016.

Tanken var att Sota inte skulle bli barkborrehund utan istället skulle delta i det pågående forskningsprojektet och lära sig att lokalisera en annan form av skogsskada. Men... När gamle herr Hiro börjar bli sliten och behöver växla ner, får hon växla upp istället och överta rollen som barkborrehund 2017. Utbildning pågår...