Annette

Jag har i princip levt med hundar i hela mitt liv. Hundar är helt underbara varelser med sin alldeles egna personlighet och för mig är det roligaste som finns att träna och jobba tillsammans med min bästa vän. Speciellt roligt är det att kunna utnyttja hundens fantastiska nos till något där vi tillsammans kan göra nytta i verkligheten.

Utbildningar
Jag är utbildad räddningshundförare (2005), diplomerad instruktör i K9 Nosework (2014) samt diplomerad Detection Dog Trainer på Randy Hare School for Dog Trainers på Alpha K9 Training Center i Jackson, Mississippi, Usa (2015).
Jag har tävlat på elitnivå i både spår och sök och har utbildat mig i Mental träning, Spår och Specialsök på HundCampus i Hällefors. 2008 gick jag en ettårig grundläggande specialsöksutbildning på HundCampus. I slutfasen av min utbildning kom idén om att kanske kunna lära hunden granbarkborrens dofter. EFTER avslutad utbildning fortsatte jag att utveckla min idé, sökte och fick ett personligt stipendium från Södra Skogsägarnas Stiftelse för forkning, utveckling och utbildning för att fortsätta arbeta fram ett sätt att effektivt söka och lokalisera dessa skadeinsekter med hjälp av sökhund. 
Man blir aldrig någonsin fullärd. Att fortsätta utvecklas och fortsätta lära sig än mer är viktigt för mig. Jag fortbildar mig inom olika områden hos Scandinavian Working Dog Institute (SWDI) 2018 (Indication och Detction dog) och 2019 (Constructing Progression Plans for Effective Training, Searching for Objects Buried in the Ground och Outdoor Area Search).

Forskning
Sedan 2009 har jag samarbetat med SLU i Alnarp, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i flera forskningsprojekt för att ta fram nya specialsökhundar. Detta har lett till att jag både föreläst och demonstrerat vårt arbete med granbarkborrehundar vid ett flertal tillfällen både i Sverige och utomlands.

Sedan oktober 2014 är jag anställd som försökstekniker på SLU i Alnarp där jag under fyra år arbetar med vårt nya forskningsprojekt "Hund mot Skogsskada".