Välkommen till SnifferDogs Sweden!

Vi finns i Småland och har vår bas i närheten av Växjö. Kurser bedrivs i Vederslöv (ca 2 mil söder om Växjö) samt i Asa (ca 4 mil norr om Växjö).

Företaget arbetar med utbildning av specialsökhundar och är ett av ganska få företag som har kurser i specialsök som också arbetar med sökhundar proffessionellt. I dagsläget är två egna hundar tränade på att hitta granar som nyligen blivit angripna av granbarkborrar. Ytterligare en hund är under utbildning. Ständig utveckling pågår och hundarna kommer framöver att utbildas för att finna andra dofter.

SnifferDogs Sweden erbjuder kurser i Nose Work och Specialsök samt utbildning av sökhundsekipage där syftet är att dessa ekipage ska vara klara för operativt sök efter avslutad utbildning.

SnifferDogs Sweden erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ att söka efter angrepp av granbarkborre med hjälp av hund.

 

Forskning pågår...

I forskningsprojektet "Hund mot skogsskada" är jag är anställd som  försökstekniker på SLU i Alnarp. Projektet, som dels innebär att undersöka vilken specifik doft en viss skogsskada avger, dels att träna hundar att lokalisera denna doft, kommer att pågå till och med 2018.

Vi ligger också i startgroparna för nya projekt i samarbete med ett universitet i Prag samt ett företag i Österrike.

Effektivt sök med hund

Hundar söker både större områden och på kortare tid med hjälp av sitt luktsinne än vad människan klarar med synintryck. Och.. de hittar de nya angreppen även mitt inne i bestånden.
Läs mer om barkborrehundar.

 

Sommaren 2018 har varit en drömsommar för barkborrarna! En tidig start på säsongen över hela Sverige, med fortsatt höga temperaturer och torka i stora delar av Sverige, har gjort att barkborrarna i år hunnit med två generationer nya barkborrar (mot normalt en). På grund av torkan har friska granar denna sommar stressats mer än normalt. Sommarens skogsbränder, med brännskadade granar som följd, bidrar till ännu fler lätta byten för granbarkborrarna. Vi kan högst troligen räkna med ökade angrepp de kommande åren.

2017 beslutade Skogsstyrelsen att dra tillbaks de skärpta reglerna, som gäller för ett bekämpningsområde, i södra Sverige. I norra Sverige Sverige fortätter barkborrarna däremot att vara ett stort problem.

Bekämpningsområdet i norr berör delar av Västernorrland-, Jämtland- och Gävleborgslän. Skogsstyrelsen rapporterar om rekordstora fångster av barkborrar i sina övervakningsfällor och uppmanar alla skogsägare att hålla koll på sin granskog.

 

Länk till Skogsstyrelsens regler samt svärmningsövervakning.

 

Våra uppdrag 2013-2018


2013-2015
Tre år i rad (2013-2015) har vi varit ute på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköping och inventerat fastigheter runt ett naturreservat i Småland. 2014 var den totala arean av vårt sökområde ca 4000ha!

Skogsägarna som har skog som gränsar till, eller ligger nära, reservatet, har sedan stormarna Gudrun och Per drabbats hårt av barkborrarnas framfart, med stora ekonomiska förluster som följd, men vårt arbete har gett goda resultat. Skogsägarna har informerats om vad vi hittat och de har varit flitiga i att få bort de angripna träden i tid. Detta har bidragit till betydligt färre angrepp redan sommaren 2014, och 2015 har vi landat på ganska normala nivåer av angrepp. Därför var sökområdet för vår del ungefär hälften så stort 2015.

2016-2018
Även somrarna 2016 -2018 har vi arbetat på uppdrag av Länsstyrelsen, men då i Västmanland och inventering av barkborreangrepp inne i  Hälleskogsbrännans naturreservat. 2018 inventerade vi även angrepp i ett nybildat reservat i Skinnskattebergs kommun.

2016 sökte vi, på uppdrag SCA Skog, granar nyligen angripna av barkborrar under 4 veckor i Medelpads skogar.
2017 inventerade vi angrepp, på uppdrag av Holmen Skog, i Hälsingland.
2018 inventerade vi angrepp, på uppdrag av privata skogsägare i Västmanland/Dalarna, i angränsande skogar till Hälleskogsbrännan.

Aktuellt

Nya kurser i Nose Work

Nu är sidan uppdaterad med vårens kurser i Nose Work.

NYTT för våren 2019 är att vi fyller på med en sprillans ny Påbyggnadskurs för dig som redan gått Grund-, Fortsättning- och Tävlingskursen och vill komma vidare med din träning.

Välkommen med din anmälan :-)

 

På plats på Sydveds Skogsdag i Nybro 28/9

Fredag 28/9 informerar vi om barkborrehundarnas effektivitet att hitta barkborreangripna träd i tid, samt hur man skiljer på nya angrepp (som ska tas bort) och gamla angrepp (som man ska lämna kvar) på Sydveds Skogsdag i Alsjöholm, Nybro kommun.

På plats på Derome Skogsdag Dalstorp 21/9

Fredag 21/9 informerar vi om barkborrehundarnas effektivitet att hitta barkborreangripna träd i tid på Deromes Skogsdag i Dalstorp, Tranemo kommun.

NW DP & Inoff Tävling

Våga testa vingarna! I höst arrangerar vi både DOFTPROV (NW1, NW2, NW3) och INOFFICIELLA TÄVLINGAR i Nose Work.

Höstens kurser

Nose Work Kurser startar i september.
Grundkurs i Specialsök erbjuds i oktober och december.
Barkborrehundsutbildningen på 9 månader startar i oktober.

Ny medlem i flocken

Valpen Elda (Ghost Ship Aelva) har flyttat in. Hon är en Holländsk Herdehund och ska bli barkborrehund när hon blir stor <3

Sök i Tjeckien

I början på juli var vi i Tjeckien för att delta i ett fältförsök där hundekipage ställdes mot insektsexperter för att lokalisera nyligen barkborreangripna granar i forskningsprojektet Extemit-K.

Sök åt Länsstyrelsen

Under tre veckor i juni har vi inventerat angrepp i två olika naturresrevat i Västmanland och Dalarna på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Sök på privat mark

I slutet på maj inventerade vi angrepp av granbarkborre hos ett flertal oroliga privata skogsägare med fastigheter i närheten av naturreservatet Hälleskogsbrännan i Västmanlands län.
En hel del av dessa skogsägare följde med ut i skogen. De fick både se hundarna jobba samt utbildning i barkborre-kunskap. Efter avslutat sök bekände de att de "alltid sökt efter fel träd".
Kul att kunna bidra med fynd av angripna träd som kunde tas bort i tid samt kunskap om vad de faktiskt skulle leta efter själva :-D

Forskning pågår...

Lite stökigt blev det när ÅTTA hundar som lärt sig en specifik doft tydligt talade om att den där doften inte fanns i verkligheten. Vi får börja om från början och sätta forkarna i jobb på att ta fram doft för oss att träna hunarna på...

Praktikant från Tjeckien

Under maj och juni är Nicole Vosvrdova från Prag, Tjeckien, praktikant hos SnifferDogs Sweden.
Nicole är doktorand i forskningsprojektet Extemit-K och ska utbilda Tjeckiens första barkborrehund.

Inventering av angrepp i Hälleskogsbrännan

Under vecka 24 och 25 har vi varit och inventerat angrepp av granbarkborre i naturreservatet Hälleskogsbrännan på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanland.

 

På plats på Elmia Wood

7-10 juni var vi på plats på Elmia Wood. Där både demonstrerade vi och berättade hur inventering av barkborreangrepp med hjälp av hund fungerar.
Intresset var stort. Speciellt från besökare internationella besökare. Vi tackar alla våra besökare för visat intresse :-)
Klicka här för länk till Elmias reportage om oss.

 

Demo i Tjeckien

CZU

Vecka 22 tillbringade vi på Czech University of Life Sciences Prague i Tjeckien. Där diskuterades nya forskningsprojekt och nyttan av att använda hund som hjälpmedel i bekämpningen mot angrepp. Vi demonstrerade oxå hur inventering av barkborreangrepp med hjälp av hund fungerar för forskare, skogsfolk och press.

Seminarie SLU Alnarp

Den 7/12 var jag inbjuden till Sydsvensk Skogsvetenskap på SLU i Alnarp för att berätta om vår forskning, utveckling och träning av barkborrehundar samt informera om vårt pågående forskningsprojekt :-)

SnifferDogs Sweden Training Center

Den 1 september flyttade vi in i en ny tränings/kurslokal. Lokalen, som är belägen i Vederslöv, Småland, är på 550 m2 och har sedan september fräshats upp och inretts med teorilokal samt olika miljöer för utbildning av specialsökhundar.
Fler miljöer och ny träningsutrustning för utbildning av sökmotiverade hundar är under uppbyggnad vintern 2016-2017.

 

Kontrakt med SCA

I mitten av juni skrev vi kontrakt med SCA. Under fyra veckor jobbade vi med att inventera förekomst av barkborrar i skogarna i Sveriges just nu värst drabbade län Medelpad.

 

Sök i reservatet Hälleskogsbrännan

Vecka 23 sökte vi angrepp av granbarkborre i Hälleskogs-brännans naturreservat på uppdrag av Länsstyrelsen. 

 

Stort Grattis till Daniel och Kolt

Stort Grattis till Daniel Jarhult och Lindjax Kolt som nu är ett av få certifierade sökekipage i världen.

 

SkogsMaskinDagarna i Karlskoga 3-4 juni

3-4 juni presenterade vi våra fyrbenta "skogs-maskiner" på Skogsmaskindagarna i Karlskoga.

Växtskyddskonferens i Ulltuna nov 2015

10-11 nov hölls en Växtskydds-konferens i Ulltuna arrangerad av SLU och jorsbruksverket.
SnifferDogs Sweden var inbjuden talare och berättade om både de redan existerande, och kosnadseffektiva, barkborrehundarna samt pågående forskningsprojekt.

Fortbildning i USA

Under tre veckor i september fortbildade jag mig på Detection Dog Trainers Course på Alpha K-9 Training Center i Jackson, MS, USA för att bli en ännu bättre sökhundstränare. Lärorikt och roligt med en ny vinkling på hundträning.

Uppmärksammat

Det tog sex år, men nu har barkborrehundarna blivit en riksnyhet :-D
Se klippet på Nyhetsmorgon

Klipp från Nyhetsmorgon 150709 Klipp från Nyhetsmorgon 150709