Välkommen till SnifferDogs Sweden!

Vi finns i Småland och har vår bas i närheten av Växjö. Kurser bedrivs i Ibgestad (ca 1,5 mil söder om Växjö) samt i Asa (ca 4 mil norr om Växjö).

Företaget arbetar med utbildning av specialsökhundar och är ett av ganska få företag som har kurser i specialsök som också arbetar med sökhundar proffessionellt. I dagsläget är två egna hundar tränade på att hitta granar som nyligen blivit angripna av granbarkborrar. Ständig utveckling pågår och vi är involverade som expertkonsulter i ett par pågående forskningsprojekt där vi delar med oss av vår kunskap och erfarenheter.

SnifferDogs Sweden erbjuder utbildning av nya Barkborresök-hundsekipage där syftet är att dessa ekipage ska vara klara för operativt sök efter avslutad utbildning. 

Kurser i Nose Work håller på att avvecklas men vi erbjuder fortfarande träningsdagar och träningshelger för grupper som kanske behöver hjälp framåt och som vill bli både utmanade och inspirerade i sin träning. 

SnifferDogs Sweden erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ att söka efter angrepp av granbarkborre med hjälp av hund.

Forskning pågår...

I forskningsprojektet "Hund mot skogsskada" har jag varit anställd som försökstekniker på SLU i Alnarp. Projektet, som dels innebär att undersöka vilken specifik doft en viss skogsskada avger, dels att träna hundar att lokalisera denna doft, pågick 2015-2020. Nu sammanställer vi resultatet och arbetar på vår publikation av detsamma.

Vi ligger också i startgroparna för nya projekt i samarbete med ett universitet i Prag, startar upp samarbeten med sökhundsföretag i Tyskland och Österrike och deltar som expertkonsulenter i forskningsprojekt där det undersöks huruvida hundar kan vara behjälpliga för att lokalisera olika former av skador på växtlighet.

Effektivt sök med hund

Hundar söker både större områden och på kortare tid med hjälp av sitt luktsinne än vad människan klarar med synintryck. Och.. de hittar de nya angreppen även mitt inne i bestånden.
Läs mer om barkborrehundar.

Texten uppdateras...

I tio år har jag jobbat med granbarkborresök med hund! Inget år har varit som 2018 eller 2019.

Sommaren 2018 var en riktig drömsommar för barkborrarna! En tidig start på säsongen över hela Sverige, med fortsatt höga temperaturer och torka i stora delar av Sverige, gjorde att barkborrarna hann med två generationer nya barkborrar (mot normalt en). På grund av torkan stressades friska granar mer än normalt. Avverkningsförbudet på grund av brandrisken gjorde inte saken bättre. Dessutom drabbades Sverige av flera skogsbränder, med brännskadade granar som följd, vilket bidrar till ännu fler lätta byten för granbarkborrarna.

Redan hösten 2018 rapporterades barkborrarnas närvaro i södra Sveriges skogar till samma höga nivåer som för 10 år sedan (efter stormarna Gudrun och Per)! Vi kan högst troligen räkna med ökade angrepp de kommande åren.

I år har barkborrarna lämnat övervintring i två omgångar (mot normalt en). De tuffaste borrarna flög ut i mitten av maj (väldigt stora variationer lokalt), men de flesta väntade till första veckan i juni när det blev riktigt varmt innan de lämnade sina övervintringsplatser. Då det blev väldigt svala temperaturer mellan första och andra utflygningen gick utvecklingen väldigt långsamt under barken. De fick förstås extra fart när det väl blev varmt igen, så dessa föräldradjur (och avkommor) kan komma att lämna tidigare än de angrepp som skedde i början av juni. Men, det beror på vädret framöver i sommar. Det måste varmt (<20 grader) för att det ska vara flygväder... Häll koll på din skog i juli efter föräldradjur som angripit nya träd.  

Gemensamt för de flesta barkborrar som flög ut i mitten på maj och början på juni är att deras avkommor alla borde vara klara i skiftet juli/augusti. I augusti är det dags att kolla av skogen igen. Även om du som skogsägare fått ut de barkborreträd du hittat - kolla igen. Den nya generationen är piggare på att röra på sig än sina föräldrar. Du kan ha fått in ynglingar från grannen på din mark.

Från och med 1/4 2019 har Skogsstyrelsen utlyst ett nytt bekämpningsområde i södra Sverige vilket berör stora delar av Götaland, samt södra delarna av Svealand.

Länk till Skogsstyrelsens regler för bekämpningsområden.

Våra uppdrag 2013-2018

2013-2015
Tre år i rad (2013-2015) har vi varit ute på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköping och inventerat fastigheter runt ett naturreservat i Småland. 2014 var den totala arean av vårt sökområde ca 4000ha!

Skogsägarna som har skog som gränsar till, eller ligger nära, reservatet, har sedan stormarna Gudrun och Per drabbats hårt av barkborrarnas framfart, med stora ekonomiska förluster som följd, men vårt arbete har gett goda resultat. Skogsägarna har informerats om vad vi hittat och de har varit flitiga i att få bort de angripna träden i tid. Detta har bidragit till betydligt färre angrepp redan sommaren 2014, och 2015 har vi landat på ganska normala nivåer av angrepp. Därför var sökområdet för vår del ungefär hälften så stort 2015.

2016-2020
Även somrarna 2016 -2020 har vi arbetat på uppdrag av Länsstyrelsen, men då i Västmanland. 2020 inventerade vi även ät Länsstyrelsen Stockholm.

2016 sökte vi, på uppdrag SCA Skog, granar nyligen angripna av barkborrar under 4 veckor i Medelpads skogar.
2017 inventerade vi angrepp, på uppdrag av Holmen Skog, i Hälsingland.
2018 inventerade vi angrepp, på uppdrag av privata skogsägare i Västmanland/Dalarna, i angränsande skogar till Hälleskogsbrännan.
2019 inventarade vi angrepp på uppdrag av privata skogsägare i Skåne-, Blekinge-, Kronoberg-, Kalmar-, Västmanland- och Dalarna län.
2020 inventarade vi angrepp på uppdrag av privata skogsägare i Blekinge-, Kronoberg-, Kalmar-, Sörmland- och Västmanland- och Dalarna län.

Aktuellt

Förberedande Unghundskurs GBBH

ÄNTLIGEN är datumen spikade för denna efterfrågade kurs. 
Kursdatum för valpar/unghundar som är tänkta att bli granbarkborrehundar när dom blir stora är planerade för både höst 2023 och vår 2024. 

Ni hittar kursplanen på länken Förberedande unghundsutbildning. 

Välkommen med din anmälan :-)

GBB-hund 23-24

Nu finns kursschema för  Granbarkborrehundutbildningen  okt 2023-juni 2024 ute.

Välkommen med din anmälan :-)

Höstens kurser 2022

Nu finns höstens kurschema för kurser i Nose Work, Markeringskurser, Förberedande unghundsutbildning (specialsök/granbarkborrehund) samt Granbarkborrehundutbildningen

Ett fåtal platser kvar på samtliga kurser!

Välkommen med din anmälan :-D

Den ordinarie utbildningen till Granbarkborrehundekipage är fullbokad. Men misströsta inte. Nu finns en ny extrainsatt kurs (som också startar i oktober 2022) med nya platser till er som inte hunnit anmäla er än. Mer info hittar du här!

Träffa oss på ELMIA WOOD 2-4 juni 2022

2-4 juni finns vi på plats på Elmia WOOD. Där berättar vi om vår del i bekämpningen av granbarkborrarna och varför just sökhundarna är en effektiv bekämpningsmetod. Vi berättar även om utbildningen av nya sökhundsekipage och vilka krav som ställs på dem.
Väl mött i monter 635 :-)

Barkborrehund- utbildning 2022-2023

Nu ligger kursdatumen uppe för den nya Granbarkborrehundutbildningen som startar i oktober 2022.

Vårens kurser 2022

Vårens kurser hos SnifferDogs Sweden;
Förberedande unghundskurs för blivande barkborrehundar, Nose work och Specialsök (Markeringskurs och Röd kong). 
Välkommen med din anmälan :-)

Granbarkborrehund-utbildningen avslutad

3-6 juni avslutade vi granbarkborre-hundutbildningen med sök på (för förare och hund) okända verkliga angrepp i produktionsskog. 

Ny utbildning startar i oktober (följ länken). Välkommen med din anmälan :-)

Digital föreläsning

Tisdagen den 4/5 kl. 18 kan du följa den direktsända digitala föreläsningen om Barkborre-hundarna på Skogsstyrelsens Barkborrevecka. 
Efter direktsändningen finns föreläsningen finns föreläsningen på Youtube veckan ut. 

NYTT KURSUTBUD!

Förberedande unghundsutbildning Barkborrehund

Har du en hund som är tänkt att bli granbarkborrehund när den blir stor?
För att starta barkborrehundutbildningen bör hunden vara närmare 18 månader gammal, men självklart kan du komma igång med träningen redan innan och förbereda din valp/unghund för kommande utbildning. Därför startar vi nu en Förberedande unghunds-utbildning för valp/unghundar.

Ytterligare nya kurser;

Markering, Specialsök och Enskild Träning

I vår erbjuds helt nya kurser i
Enskild Träning
Passiv markering specialsök
Specialsök Röd Kong

Följ länkarna ovan för att komma till de utbildningar/kurser du är intresserad av att ta del av.

All träning är individanpassad :-)

Vårens NW-kurser 2021

Nu är sidan uppdaterad med vårens kurser i Nose Work.
Välkommen med din anmälan :-)

Gott Nytt 2020!

Till alla Er som gått kurs/utbildning hos SnifferDogs Sweden och till alla Er som anlitat oss i jakten på barkborrar under 2019. Stort TACK för förtroendet! Nu ser vi fram emot ett händelserikt och fantastiskt år 2020!

Höstens kurser 2019

Platser kvar på Nose Work kurser start i november.
Barkborrehundsutbildningen på 9 månader (160 timmar) är fullbokad 2019-2020.
Utbildningen kommer att delas upp i block 2020 så att även unga hundar kan komma igång med förberedande träning.

Sommarens jobb 2019

Sommarens sökuppdrag har, som vanligt, inneburit sök på uppdrag av Länsstyrelsen. Men till skillnad från de flesta år har detta uppdrag varit det minsta. Sommaren 2019  har vi mestadels jobbat på uppdrag av privata markägare. Från Skåne i söder till Dalarna i norr.
Problematiken med dev massiva barkborreangrepp som pågår just nu kommer inte att lägga sig på flera år framöver, så vi (jag och mina lärlingar runt om i landet) kommer att fortsätta jobba för att minska spridningen av barkborreangrepp i södra7mellersta Sverige.
Till vår stora glädje har även inköpare från flera skogsbolag uppmärksammat (följt med på sök/anordnat barkborresökmed hund-dagar) i år. Vi hoppas på ett ännu bättre samarbete mellan skogsbolag och sökhundar de kommande åren :-)

Medevimässan 17-18/8

17-18 augusti finns vi på plats på Medevimässan. Välkomna till vår monter för att träffa oss och prata hund och barkborrar.

Inventering i reservat

För fjärde året i rad har vi inventerat (följt spridningen av) angrepp i Hälleskogsbrännan och Fermansbo Urskog på uppdrag av Länsstyrelsen Västmanland. Precis som i övriga granskogar i (speciellt sydöstra) Sverige har angreppen av barkborrarna ökat efter den förra sommarens långa värme och torka.

SkogsElmia 6-8 juni

Vilken fantastisk respons vi fick från Er besökare på mässan! Stort tack för visat intresse! En del av Er kommer vi att träffa ute i skogen under sommaren :-)

Skogsstyrelsens Skogsdagar i Korrö

15-16 mars demonstrerade vi barkborre-sök med hund och berättade om hundarnas överlägsna effektivitet att hitta nyligen barkborreangripna träd i tid på Skogsstyrelsens skogsdagar i Korrö, Tingsryds kommun, Småland.

Nya kurser i Nose Work

Nu är sidan uppdaterad med vårens kurser i Nose Work.

NYTT för våren 2019 är att vi fyller på med en sprillans ny Påbyggnadskurs för dig som redan gått Grund-, Fortsättning- och Tävlingskursen och vill komma vidare med din träning.

Välkommen med din anmälan :-)

På plats på Sydveds Skogsdag i Nybro 28/9

Fredag 28/9 informerade vi om barkborrehundarnas effektivitet att hitta barkborreangripna träd i tid, samt hur man skiljer på nya angrepp (som ska tas bort) och gamla angrepp (som man ska lämna kvar) på Sydveds Skogsdag i Alsjöholm, Nybro kommun.

På plats på Derome Skogsdag Dalstorp 21/9

Fredag 21/9 informerade vi om barkborrehundarnas effektivitet att hitta barkborreangripna träd i tid på Deromes Skogsdag i Dalstorp, Tranemo kommun.

NW DP & Inoff Tävling

Våga testa vingarna! I höst arrangerar vi både DOFTPROV (NW1, NW2, NW3) och INOFFICIELLA TÄVLINGAR i Nose Work.

Höstens kurser

Nose Work Kurser startar i september.
Grundkurs i Specialsök erbjuds i oktober och december.
Barkborrehundsutbildningen på 9 månader startar i oktober.

Ny medlem i flocken

Valpen Elda (Ghost Ship Aelva) har flyttat in. Hon är en Holländsk Herdehund och ska bli barkborrehund när hon blir stor <3

Sök i Tjeckien

I början på juli var vi i Tjeckien för att delta i ett fältförsök där hundekipage ställdes mot insektsexperter för att lokalisera nyligen barkborreangripna granar i forskningsprojektet Extemit-K.

Sök åt Länsstyrelsen

Under tre veckor i juni har vi inventerat angrepp i två olika naturresrevat i Västmanland och Dalarna på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Sök på privat mark

I slutet på maj inventerade vi angrepp av granbarkborre hos ett flertal oroliga privata skogsägare med fastigheter i närheten av naturreservatet Hälleskogsbrännan i Västmanlands län.
En hel del av dessa skogsägare följde med ut i skogen. De fick både se hundarna jobba samt utbildning i barkborre-kunskap. Efter avslutat sök bekände de att de "alltid sökt efter fel träd".
Kul att kunna bidra med fynd av angripna träd som kunde tas bort i tid samt kunskap om vad de faktiskt skulle leta efter själva :-D

Forskning pågår...

Lite stökigt blev det när ÅTTA hundar som lärt sig en specifik doft tydligt talade om att den där doften inte fanns i verkligheten. Vi får börja om från början och sätta forkarna i jobb på att ta fram doft för oss att träna hunarna på...

Praktikant från Tjeckien

Under maj och juni är Nicole Vosvrdova från Prag, Tjeckien, praktikant hos SnifferDogs Sweden.
Nicole är doktorand i forskningsprojektet Extemit-K och ska utbilda Tjeckiens första barkborrehund.

Inventering av angrepp i Hälleskogsbrännan

Under vecka 24 och 25 har vi varit och inventerat angrepp av granbarkborre i naturreservatet Hälleskogsbrännan på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanland.

På plats på Elmia Wood

7-10 juni var vi på plats på Elmia Wood. Där både demonstrerade vi och berättade hur inventering av barkborreangrepp med hjälp av hund fungerar.
Intresset var stort. Speciellt från besökare internationella besökare. Vi tackar alla våra besökare för visat intresse :-)
Klicka här för länk till Elmias reportage om oss.

Demo i Tjeckien

CZU

Vecka 22 tillbringade vi på Czech University of Life Sciences Prague i Tjeckien. Där diskuterades nya forskningsprojekt och nyttan av att använda hund som hjälpmedel i bekämpningen mot angrepp. Vi demonstrerade oxå hur inventering av barkborreangrepp med hjälp av hund fungerar för forskare, skogsfolk och press.

Seminarie SLU Alnarp

Den 7/12 var jag inbjuden till Sydsvensk Skogsvetenskap på SLU i Alnarp för att berätta om vår forskning, utveckling och träning av barkborrehundar samt informera om vårt pågående forskningsprojekt :-)

SnifferDogs Sweden Training Center

Den 1 september flyttade vi in i en ny tränings/kurslokal. Lokalen, som är belägen i Vederslöv, Småland, är på 550 m2 och har sedan september fräshats upp och inretts med teorilokal samt olika miljöer för utbildning av specialsökhundar.
Fler miljöer och ny träningsutrustning för utbildning av sökmotiverade hundar är under uppbyggnad vintern 2016-2017.

Kontrakt med SCA

I mitten av juni skrev vi kontrakt med SCA. Under fyra veckor jobbade vi med att inventera förekomst av barkborrar i skogarna i Sveriges just nu värst drabbade län Medelpad.

Sök i reservatet Hälleskogsbrännan

Vecka 23 sökte vi angrepp av granbarkborre i Hälleskogs-brännans naturreservat på uppdrag av Länsstyrelsen. 

Stort Grattis till Daniel och Kolt

Stort Grattis till Daniel Jarhult och Lindjax Kolt som nu är ett av få certifierade sökekipage i världen.

SkogsMaskinDagarna i Karlskoga 3-4 juni

3-4 juni presenterade vi våra fyrbenta "skogs-maskiner" på Skogsmaskindagarna i Karlskoga.

Växtskyddskonferens i Ulltuna nov 2015

10-11 nov hölls en Växtskydds-konferens i Ulltuna arrangerad av SLU och jorsbruksverket.
SnifferDogs Sweden var inbjuden talare och berättade om både de redan existerande, och kosnadseffektiva, barkborrehundarna samt pågående forskningsprojekt.

Fortbildning i USA

Under tre veckor i september fortbildade jag mig på Detection Dog Trainers Course på Alpha K-9 Training Center i Jackson, MS, USA för att bli en ännu bättre sökhundstränare. Lärorikt och roligt med en ny vinkling på hundträning.

Uppmärksammat

Det tog sex år, men nu har barkborrehundarna blivit en riksnyhet :-D
Se klippet på Nyhetsmorgon

Klipp från Nyhetsmorgon 150709 Klipp från Nyhetsmorgon 150709