Kravspecifikation hundekipage för granbarkborresök

 • Hunden ska i ett doftprov kunna känna igen, och markera, de olika syntetiska ämnen (komponenter) som ingår i granbarkborrarnas feromoner.

 • Hunden ska kunna detektera feromoner av granbarkborre och följa doften till källan (det angripna trädet).
  - På levande träd, stående som liggande.
  - I alla faser av angreppet, från angreppets start till minst fyra veckor efter. 
   
 • Ekipagen ska markera:
  - I mer än 90 fall av 100 då det faktiskt finns angrepp av granbarkborre.
  - I mindre än 10 fall av 100 då det inte finns angrepp av granbarkborre. 
   
 • Ekipagen ska kunna:
  - Söka av en 60 ha stor yta på en arbetsdag (8 timmar) med bibehållen säkerhet.
  - Klara av arbetet med bibehållen säkerhet trots störningar i form av vilt, andra människor, skogsmaskiner, regn eller vind.

Kravspecifikation förare

 • Föraren ska ha god kunskap om granbarkborrens biologi och deras angreppsstrategi. 

 • Föraren ska kunna fastställa angrepp av granbarkborre samt åldersbestämma detsamma.

 • Föraren ska kunna avgöra hur stort ett funnet angrepp är och tala om ifall det är ett enstaka träd eller flera träd som är angripna. Om flera träd är angripna ska föraren kunna tala om hur många träd den angripna klungan består av.

 • Föraren ska ha god kännedom om ”Sök-och-plock” metoden och veta hur man tar hand om träd angripna av granbarkborre.
 • Föraren ska kunna hantera karta och gps.
 • Föraren ska kunna lägga upp en sökstrategi för ett givet område baserat på: Terräng, Rådande väder och vind och Kunskap om hur hunden arbetar.