Under utbildning

Sökhundsekipagen genomgår en gedigen utbildning där både hund (dofter och sökteknik) och förare (barkborrekunskap, söktaktik mm) utbildas.

Det avslutande kvalitetssäkringsprovet är en funktionskontroll och en kvalitetssäkring som talar om vad ekipaget faktiskt kan. Provet består både av ett teoretiskt kunskapsprov samt ett praktiskt prov där både kunskap och arbetsmotivationen sätts på prov hos både hund och förare.. 

Kvalitetssäkringsprovet har tre nivåer av godkänt där steg 3 är det slutliga målet för ekipagen. Provet genomförs på verkliga angrepp och ställer således ännu högre krav på väl förare som hund. Läs mer om vad kraven är och vad provet innebär.

Egna hundar sökhundar

Jag har i nuläget två hundar som jobbar med barkborresök. 

Läs mer om mig och mina hundar här...

Kvalitetssäkringsprov på verkliga angrepp from 2014

Kvalitetssäkringsprovet av hund och förare sker i produktionsskog på verkliga angrepp, är verklighetstrogen och liknar ett verkligt sökuppdrag.

Sökhundsekipage

Nedan listade sökekipage är utbildade av mig och drillade i (förutom grundträning för hundarna på flera olika feromonkomponenter från granbarkborre) sökteknik, sökstrategi, väder och vind, kunskap om granbarkborrar, angrepp och bekämpning av granbarkborrar och hur man känner igen riskskog. De kan också navigera och använda sig av gps för markering och rapportering av funna angrepp. Ekipage utbildade av mig har fått ta del av mina 10 års erfarenhet av barkborresök med hjälp av hund (jag lär mig nytt om barkborrar och sök efter dessa varje år) hur barkborrarna fungerar, vilken skog de föredrar och vad sommarens väder har för betydelse för vidare spridning.

Både hundar och hundförare introduceras på verkliga angrepp i slutet av utbildningen. Detta innebär att både hund och förare kan känna igen och identifiera olika typer av verkliga angrepp i verlkigheten.
Jag frånsäger mig allt ansvar om sökekipage som inte är utbildade av mig och som inte finns på nedanstående lista.

Färdigutbildade sökekipage

Färdigutbildade och kvalitetssäkrade sökekipage finner du under Anlita sökekipage

Under utbildning

Sökhundekipage under utbildning 2022-2023

Sökekipage under utbildning