SLU
Södra
Skogsstyrelsen

Samarbetspartners

Vi samarbetar med professorerna Fredrik Schlyter och Göran Birgersson vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Förutom värdefull information om granbarkborrarna och rena ämnen att träna på har vi också fått förmånen att vara en del av deras fältförsök våren och sommaren 2009.

Från oktober 2014, och fyra år framåt, kommer vi att jobba med forskningsprojektet "Hund mot skogsskada". I det projektet är jag anställd som försökstekniker på SLU i Alnarp. I projektet ingår att ta doftprover från en specifik skogsskada, ta reda på vilken doft som är specifik för just denna skada, samt att utbilda hundar att lokalisera denna specifika doft.
Utöver SLU och SnifferDogs Sweden, är även Skogforsk representerade i detta projekt som finansieras av Formas.

Tidigare projekt:
Från maj 2010 t o m januari 2011 arbetade vi med projektet "Hund mot granbarkborre: Utveckling och praktiska försök". Projektet finansierades av Södra Skogsägarnas Stiftelse för Forskning, Utveckling och Utbildning. Medfinansiärer var SLU och till viss del Skogsstyrelsen. Syftet med projektet var bland annat att undersöka på vilket avstånd en hund kan upptäcka en angripen gran och vilken betydelse väder och vind spelar i sökarbetet. 

Från november 2011 t o m februari 2013 arbetade vi med det uppföljande projektet "Hund mot granbarkborre: Vidareutveckling, utbildning och kvalitetssäkring". Även detta projekt finansierades av Södra Skogsägarnas Stiftelse för Forskning, Utveckling och Utbildning. Medfinansiärer även denna gång var SLU, som bidrog med arbetstid åt professorerna Fredrik Schlyter och Göran Birgersson, samt Skogsstyrelsen i Växjö som bidrog med arbetstid åt skogskonsulenten Ivar Johansson vid våra fältförsök. Medaktörer var Gunnar Isacsson, insektsexpert på Skogsstyrelsen, och Scandinavian Working Dog Institute.

Tack till;

Överveterinär Ole Frykman på Regiondjursjukhuset i Strömsholm som gav Meja sin nya höft och därmed gjorde det möjligt för henne att få leva sitt liv fullt ut och kunna fortsätta sin karriär som tjänstehund.

Lennart Wetterholm, Björn Rosén, Tobias Gustavsson och alla andra på HundCampus i Hällefors som delat med sig av sin kunskap och hjälpt oss på vägen i vår grundläggande specialsöks-utbildning.

Skogsinspektor Anders Linnér och skogsskötselexpert Magnus Pettersson på Södra som försåg mig med värdefulla kontakter i starten av mitt granbarkborreprojekt.

Anton Holmström på Skogsstyrelsen i Växjö som gett oss tillgång till, och kartor över, lämpliga naturreservat där det garanterat kommer att ske nya angrepp av granbarkborrar för att träna och testa hundarna i skarpt läge på verkliga dofter.

Ett stort tack också till Carolina Lorentszon som designat logotypen.