Hund mot Skogsskada Oktober 2014 - November 2019

Från oktober 204 till mars 2018 jobbar vi med det nya forskningsprojketet "Hund mot Skogsskada".

Forskningsprojketet, som finansieras av Formas, ägs och drivs av SLU i Alnarp i samarbete med Skogforsk i Svalöv. Representanter från SLU är denna gång professorerna Fredrik Schlyter, Jonas Rönnberg och Göran Birgersson, samt försökstekniker Annette Johansson. Skogforsk representeras av Gunilla Swedjemark.  

Syftet med projektet är att med hjälp av sökhundar, ta fram snabba, och därmed kostnadseffektiva, metoder för tidig upptäckt av ett par olika skogsskador som varje år orsakar stora förluster för ekonomi och kolsänkor.

Vi har tidigare visat att hundar tränade på barkborrens syntetiska
feromonkomponenter kan detektera och lokalisera nyligen angripna granar. När det gäller andra skador på skog behöver vi kemiskt identifiera vilka specifika dofter som avges.

Vi kommer även att göra en första uppskattning av hur effektiva sökhundarna skulle kunna bli i fält samt kvalitetssäkra sökhundsekipagen genom att ta fram kravprofiler för certifiering.

Beslutsbilaga från Formas Beslutsbilaga från Formas Beslutsbilaga från Formas Beslutsbilaga från Formas Beslutsbilaga från Formas Beslutsbilaga/omdöme från Formas