Passiv Markering

Kurserna, som erbjuds som grundkurs och fortsättningskurs, som helgkurser.

Helgkurs omfattar 15 timmar.

Kurserna hålls i Vederslöv, Småland.

Kurskostnad

2.900kr (inkl. moms) helgkurs

Kursdatum höst 2022

GPM 2201       
Lör  05  nov  kl 09-17
Sön 06  nov  kl 09-17

Anmälan till kurs

Markeringskurs Specialsök

När man tränar sin hund i specialsök (sök efter en speciell doft) är det bra om hunden lärt sig hur den ska visa sin förare att den funnit doftkällan den sökt efter. Denna sluthandling/markering ska (i slutändan) helst vara så befäst att den sitter som en inlärd reflex. Desto tydligare markering hunden har desto lättare blir det för dig att förstå och se på hunden när den hittat vad den söker efter. 

Grundkurs - GPM

I Grundkursen påbörjar vi inlärningen av den passiva markering du tycker känns bäst för just din hund och den plan du har för kommande sökuppdrag. 
Vi arbetar med Röd Kong som måldoft/etikett och går igenom hur du ska fortsätta, och planera, din träning med hjälp av en stegringsplan.

Fortsättningskurs - FPM

I Fortsättningskursen går vi vidare från sitta/titta till att påbörja sökarbetet med bibehållen inlärd markering vid hittandet av delvis dold kong till helt dold kong.
Vi jobbar vidare med Röd Kong som måldoft/etikett och påbörjar inlärning av sökmönster för hunden. Även här går vi igenom hur du kommer vidare i, planerar och analyserar, din träning med hjälp av stegringsplaner.

Olika markeringar inom specialsök

Aktiv markering.  Vid aktiv markering kan hunden till exempel krafsa där den hittat doften. Det kan fungera bra i vissa sök (som sök efter barkborreangripna träd där det inte gör något om hunden är lite våldsam mot ett träd) men är direkt olämpligt om det hunden söker är farligt för hunden eller om hunden kan orsaka skada på miljön den söker i. Det handlar om vilka konsekvenser hunden markering får. Söker hunden narkotika eller sprängämnen vill man självklart att hunden håller lite avstånd till källan, likaså vill vi inte att en hund krafsar på (förstör) lister och möbler om den söker vägglöss.Vi vill inte heller att hunden tar sönder kantarellerna den just hittat.

Men, Aktiv markering vill man absolut ha om man utbildar en diabeteshund. Diabeteshunden ska vara påflugen och buffa och puffa på den som drabbas av lågt (eller högt) sockervärde. Påkallar inte diabeteshunden uppmärksamheten kan det här få ödesdigra konsekvenser. 

Passiv markering är när hunden "fryser" = blir blixtstilla med nosen pekandes mot källan utan att vidröra den. Man kan ha liggandes, sittandes eller stående markering beronde på vad man söker. Liggmarkering fungerar bra om det hunden söker alltid är på, eller under, marknivå (som t.ex kantareller, tryffel eller gasläcka). Men det finns undantag. Glödbrandshundar ska av säkerhetsskäl ha en stående frysmarkering då man inte vill att hunden ska sitta eller ligga på glödhett underlag. Mest vanlig är dock en sittandes markering där hunden vid fynd automatiskt backar bak en aning från källan när den sätter sig. Sittande passiv markering är att föredra i alla sök där hunden inte får kontaminera (smitta) eller åsamka ska på doftkällan. Här återfinns de allra flesta specialsökhundar som söker efter narkotika, sprängämnen, dna (blod, sperma), vägglöss mm mm. 

VAD du ska välja att ha för markering på din hund beror alltså på vad du har tänkt att den ska jobba med. 

Förutsättningar

OBS!!! Denna form av träning bygger på att hunden är superintresserad av föremål och att den ska vilja ha föremålet till varje pris. För att få största möjliga utbyte av denna kurs bör din hund ha ett stort föremålsintresse, en stor jakt/kamplust och viljan att jobba för att få sin favoritleksak.

Kursen kan självklart anpassas också till hundar som enbart går att belöna med godis.

All träning anpassas efter individernas/ekipagens förutsättningar och färdigheter.

Kurserna är öppna för hundar från
4 månader och uppåt.

Sitta, titta - inte röra!.